Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

www.prebalujimoderne.cz

Jako oko v hlavě. Přesně tak chráníme vaše osobní a jiné údaje, které nám poskytujete. A jak to děláme? Technicky! K práci s vašimi osobními údaji používáme zaheslovaný počítač, emailovou schránku i vstup ke správě e-shopu. Před nechtěnými virtuálními hosty nás chrání antivirové programy. Pokud potřebujeme něco tisknout (což z lásky k naší přírodě děláme co nejméně), pak všechny dokumenty s osobními údaji uchováváme v uzamčené skříňce.

A abyste věděli do detailu, co přesně se s vašimi daty děje a kdo k nim má přístup, prostudujte si prosím důkladně následující řádky. Při zpracování vašich dat postupujeme v každém okamžiku v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů). Žádné třetí osobě, kromě níže uvedených, vaše data neposkytujeme.

Pokud najdeme možnost, jak s vašimi údaji pracovat ještě bezpečněji, můžeme tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na našich internetových stránkách. O změnách budete zároveň na webové stránce informováni v aktualitách či informativní liště. 

Pokud byste měli k ochraně vašich údajů jakýkoliv dotaz či potřebovali data upravit, můžete nás kontaktovat na emailu info@prebalujimoderne.cz. Váš požadavek vyřídíme co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů (ale to bychom museli být na dlouhé dovolené).

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikování konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail, IČO, lokace nebo IP adresa). Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je:

Společnost/Jméno a příjmení: Mgr. Zuzana Vitková

Sídlo/Bydliště: Na Lani 226, Nový Jičín - Loučka, 74101
IČ: 07094256
DIČ: nejsme plátci DPH
Zapsaná: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona - zapsána v živnostenském rejstříku
Telefon: +420 736 625 214
Email: info@prebalujimoderne.cz
Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Vitková, Na Lani 226, Nový Jičín - Loučka, 74101

 (dále jen „Správce“)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v rámci souhlasu (typicky pro účely zasílání obchodních sdělení a newsletteru)

Správce provádí profilování, tedy systémové vyhodnocování nákupů provedených zákazníkem tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty, které již v minulosti nakupoval nebo nabídnout podobné produkty, které již zákazník nakupoval v minulosti.

 

 1. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je podrobně rozepsán níže v tabulce:

Důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci (subdodavatelé)

Plnění smlouvy

 Vyřízení poptávky, dotazu

Jméno, příjmení, telefon, email

Kontaktní formulář, email, facebookové stránky skupiny

Subdodavatelé, mailingové služby, Facebook

Plnění smlouvy

 Vyřízení objednávky

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, informace o objednaném zboží

Objednávkový formulář, email

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány, Facebook

Plnění smlouvy

Vedení účetnictví

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, informace o objednaném zboží

Faktury

Správce

Oprávněný zájem

Klientská péče a podpora

Jméno, příjmení, email

Informace z objednávek, email, klientská komunikace

Subdodavatelé, mailingové služby

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby

Souhlas

Marketing a propagace webu

Jména a emaily potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory

Formulář pro newsletter, registrační formulář, klientská komunikace

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání emailu

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu

Jméno, věk, fotografie, email, povolání, facebooková komunikace, klientská komunikace

Email, osobní komunikace, facebooková komunikace

Webhostingová společnost, cloudová uložiště, mailingové služby, Facebook

 

 

 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží), dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní,

a dále:

 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
 • v případě probíhající spolupráce po dobu trvání spolupráce nebo smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem
 • v případě ukončené spolupráce po dobu 24 měsíců od ukončení spolupráce nebo smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem
 • v případě souhlasu – dokud neodvoláte Váš přímý souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování (typicky k marketingovým účelům), maximálně však po dobu 5 let

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, kontaktní e-mail.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové a propagační služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 

 1. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1. odst. 2. těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze Správce a výše jmenované skupiny třetích osob, se kterými jsou uzavřené Zpracovatelské smlouvy v souladu s nařízeními GDPR. Jsou - li data předávána dalším Správcům (typicky Dopravce), je i tento povinen dodržovat platnou legislativu ohledně ochrany osobních údajů.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte a potvrzujete, že je v celém rozsahu přijímáte, zaškrtnutím souhlasu v případě registrace k odběru obchodních sdělení a newsletteru tehdy, že o ně máte zájem a zároveň jste neprovedl/a dosud žádný nákup. V případě nákupu máte možnost přihlásit se k odběru těchto informací v průběhu objednávky.

Správce umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.5.2019.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.